چهارشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٩
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1770
 بازدید امروز : 30
 کل بازدید : 4406474
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/0780
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > اطلاعات حقوقی > نمونه سوالات اختبار > حقوق ثبت و امور حسبی 

حقوق ثبت و امور حسبي :
۱ مراجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور اجراي سند رسمي و اعتراض به عمليات اجرايي ثبتي را مشخص نموده و توضيح دهيد در صورت مخدوش تشخيص شدن عمليات اجرايي منتهي به صدور سند انتقال اجرايي تكليف سند انتقال اجرايي چه خواهد شد؟ مرجع تصميم گيري در اين مورد را مشخص فرماييد.
۲ چنانچه موصي بعد از وصيت عين معين به نفع موصي له با وصيت نامه رسمي ، سپس با تنظيم اجاره نامه عادي موصي به را به شخص ثالثي به اجاره واگذار نمايد و سپس فوت گردد ذينفع مطالبه اجرت المثل و نيز دعواي تخليه به لحاظ انقضاي مدت قرارداد اجاره را با فرض اينكه تنها وارث باقي مانده تركه را رد كرده باشد معين نمايد

حقوق ثبت و امور حسبي:
۱ حسن از طريق هيات موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت موفق به اخذ سند مالكيت يك باب منزل مسكوني گرديده است جواد با اين ادعا كه حق استفاده از منزل مسكوني مورد نظر صرفا به عنوان حق سكني به طريق عمري به اندازه عمر حسن در اختيار وي بوده است تقاضاي ابطال سند مالكيت حسن را دارد از تاريخ صدور راي هيات نيز ۳ سال واحد سند مالكيت توسط حسن نيز قريب به دو سال مي گذرد. به سوالات ذيل با استدلال كافي و دقيق پاسخ دهيد:
الف ) رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت چه مرجعي است؟
ب ) اگر قرار باشد اعتراض يا ادعايي را مطرح كنيد عنوان آن را به طور كامل توضيح دهيد.
ج ) با سپري شدن مدت هاي
۲ و ۳ سال مهلت اعتراض به راي هيات ياد شده منقضي شده است يا خير؟ و آيا اصولا اعتراض به راي هيات موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت مقيد به مهلت و فرجه زماني است يا نه؟
د ) در فرض موفقيت جواد تكليف حق سكني حسن چه خواهد بود؟
۲ الف يك دستگاه ماشين ليتوگرافي را به موجب سند عادي به ب فورخته است. سپس بر اساس تعهد نامه رسمي متعهد گرديده است در تاريخ ۱۰/۷/۱۳۸۵ ماشين ليتوگرافي مذكور را به ب تحويل دهد كه چون به تعهد عمل نشده است اجرائيه صادر و در مقام اجرا معلوم شد ماشين ليتوگرافي مورد تعهد در اختيار فرد ديگري است كه ادعاي مالكيت دارد و اجرائيه صادره هم در دايره اجراي اداره ثبت اسناد متوقف ماند. ب به شما مراجعه و تقاضا دارد وكالت وي را قبول كرده و اقدام لازم را جهت تحويل مبيع انجام دهيد با اين فرض به سوالات زير پاسخ دهيد:
الف ) اگر وكالت وي را مي پذيريد استدلال ئ استناد شما براي حقانيت ب چيست؟
ب ) در صورتيكه وكالت ب را قبول نمي كنيد مشكل پيش آمده را در عدم رعايت چه امري و توسط چه شخصي و يا اشخاصي ارزيابي مي كنيد.
۳ شخصي كه قيم قانوني فرد محجوري است با استناد به عبارت ........فروخته نخواهد شد......... در ماده ۸۳ قانون امور حسبي و به اين ادعا كه فقط فروش ملك غير منقول محجور محتاج به تصويب دادستان است و ساير عقود راجع به اموال غير منقول محجور من جمله معاوضه تصويب دادستان را نياز ندارد اقدام به معاوضه يك قطعه زمين متعلق به محجور با يك باب آپارتمان نموده است به نظر شما:
اولا : آيا ادعاي قيم صحيح است يا خير؟
ثانيا : اگر ادعاي قيم را صحيح نمي دانيد مبناي عقيده خود را با كداميك از اصول استنباط حقوقي توجيه مي كنيد؟ (حداكثر در
۵ سطر توضيح دهيد)
ماده
۸۳قانون امور حسبي اموال غير منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان.
۴ مرجع درخواست افراز در صورتي كه عمليات ثبتي خاتمه يافته و يا خاتمه نيافته باشد را نام بوده و تفاوت بين تفكيك و افراز را بيان كرده و تقسيم را توضيح دهيد.
۵ احمد چكي به مبلغ 50/000/000 ريال بابت فروش كالا از شركت x دريافت مي كند در سررسيد معين و با مراجعه به بانك محال عليه مراتب منجر به صدور گواهي عدم پرداخت مي شود سپس وي به اجراي ثبت مراجعه و اجرائيه صادر و عمليات اجرايي نيز تعقيب مي گردد ولي اموالي از شركت x به دست نمي آيد اين شخص به شما مراجعه و شرح حال خود را توضيح داده و مدارك خود را كه شامل قرارداد فروش كالا و لاشه چك و گواهي عدم پرداخت و تصوير اجرائيه صادره را كه تنها به نام شركت صادر گرديده نيز ارائه مي كند، چه راه حلي به وي پيشنهاد مي كنيد و استفاده قانوني شما در اين رابطه چيست؟ (حداكثر در ۵ سطر توضيح دهيد)

۱ مالكين يك مجتمع آپارتماني كه هر كدام داراي سند شش دانگ آپارتمان هستند موافقت دارند حق استفاده از حياط مشترك را به موجب سند رسمي در انحصار مالك طبقه همكف كه امكان استفاده بهتر از حياط را دارد قرار دهند سردفتر اسناد رسمي با استناد به ماده ۳ قانون تملك آپارتمان ها كه مقرر مي دارد : ((حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمت هاي مشترك غير قابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر صورتي كه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود.)) از تنظيم سند رسمي امتناع كرده است به نظر شما:

اولا : نظر سردفتر اسناد رسمي صحيح است يا خير؟ و آيا اساسا سردفتر مي تواند براي امتناع از تنظيم سند به قانون تملك آپارتمان ها استناد كند يا نه؟
ثانيا : در صورت توافق نامه كتبي عادي كليه مالكين قبل از صدور اسناد ششدانگ آپارتماني و ارائه آن به اداره ثبت جهت درج در صورت مجلس تفكيكي آيا امكان واگذاري اين حق به مالك آپارتمان همكف و ذكر آن در كليه اسناد مالكيت آپارتمان ها را صحيح و بلا اشكال تصور مي كنيد؟
ثالثا : در صورت برقراري اين حق در مقام اقاله و يا تفاسخ آن دفتر خانه اسناد رسمي و يا اداره ثبت از نظر مقررات و شيوه هاي ثبتي چگونه اقدام خواهند نمود.
۲ آثار مثبت و منفي و موارد استثناء آثار، ثبت ملك در دفتر املاك را توضيح دهيد.
۳ ((الف)) مالك غير مجاور ملك مورد ثبت متعلق به ((ب)) با اين ادعا كه داراي حق عبور و يا مجراي آب در ملك مورد نظر است در فرجه قانوني اعتراض مي كند. ((ب)) با استناد به قسمت اول ماده ۲۰ قانون ثبت و تصريح به اين كه فقط مجاورين مي توانند به حدود و يا حقوق ارتفاقي اعتراض كنند تقاضاي بي اثر بودن اعتراض ((الف)) را مطرح مي نمايد. در هر دو صورت اعم از اين كه اظهارات ((ب)) را صحيح و يا آن را مردود بدانيد دلايل و توضيحات خود را بيان كنيد.(قسمت اول ماده ۲۰ قانون ثبت : مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است مي تواند فقط تا ۳۰ روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيتدار عرض حال دهد...)
۴ پس از صدور گواهي حصر وراثت يك نفر از ورثه به لحاظ اين كه نام وي در رديف وراث ذكر نشده است به گواهي موصوف تعرض است. اولا : مرجع رسيدگي به اعتراض او كجاست؟ ثانيا : براي صدور گواهي حصر وراثت چه مداركي لازم است؟ ثالثا : در حال حاضر صدور گواهي حصر وراثت توسط چه مرجعي و چگونه و توسط چه شخصي صادر مي گردد؟
۵ زوجه متوفي كه قيم سه فرزند صغير متوفي است به منظور وصول مهريه خود ناگزير از طرح دعوا عليه صغار خود مي باشد براي اين كه دعواي وي قابليت استماع داشته باشد بدوا چه اقدام و يا اقداماتي توسط او(زوجه) و ساير مراجع ذيربط لازم است انجام شود؟
الف) شخص فوت نموده:
ـــ وصيتنامه اي از وي بدست آمده كه بصورت دفترچه چاپي كه مندرجات آن توسط شخص ديگري تكميل و صفحه آخر دفترچه حاوي اثرانگشت متوفي است و توسط تعدادي از وارث ارائه شده است.
ـــ تركه متوفي شامل يك قطعه باغ كه به ثبت نرسيده است،يك قطعه زمين مسكوني به مساحت
۱۰۰۰مترمربع،يكباب منزل مسكوني دوطبقه كه يك طبقه آن در تصرف احدازورئه بوده و داراي سند،مالكيت معارض مقدم است،اموال منقول موجود در منزل مسكوني و يك دستگاه آپارتمان كه در رهن بانك بوده و در سال ۱۳۸۵ نسبت به آن اجرائيه صادره و پس از طي مقررات قانوني حاكم در مرحله انتقال اجرايي در قبال مبلغ دين در همان سال قرار داشته اما بعلت عدم پيگيري بانك تاكنون سند انتقال اجرايي تنظيم نشده است.
ـــ اجرائيه نسبت به يك فقره چك صادره از سوي متوفي در زمان حيات وي ازطريق اجراي ثبت صادر اما برگه اي در ميان مدارك متوفي يافت شده كه نشان دهنده پرداخت وجه چك قبل از صدور اجرائيه مي باشد.
- متوفي كارمند يكي از ادارات بوده و مستمري ماهيانه فوت براي بازماندگان برقرار شده است.
حال به سوالات زير پاسخ دهيد:
۱ـ اولاً:با توجه به قانون امور حسبي و مقررات و قواعد ديگر آيا وصيت نامه متوفي داراي اعتبار قانوني مي باشد.
ثانياً:اقسام وصيت نامه از نظر قانون امور حسبي را شرح دهيد؟
۲ـ شما بعنوان وكيل وراث جهت ثبت باغ چه اقداماتي را انجام مي دهيد و چه مستنداتي را ارائه مي كنيد اقدامات انجام شده را تا مرحله صدور سند مالكيت شرح دهيد.
۳ـ چنانچه احدازورئه به شما بمنظور حفظ فوري تركه وكالت دهد چه اقداماتي را در چه مرجعي انجام خواهيد داد و نتيجه اين اقدامات در خصوص اموال منقول و غير منقول چه خواهد بود؟آيا با اين اقدام از طبقه مورد تصرف منزل مسكوني رفع تصرف خواهد گرديد؟
۴ـ چنانچه تعداري از ورثه حاضر به اخذ گواهي انحصار وراثت و در اختيار گذاشتن كپي شناسنامه خود در اين جهت نشوند:
اولاً،آيا وراث ديگر مي توانند راسا اقدام به اخذ گواهي حصر وراثت نمايند.در اينصورت براي نبود مدارك ديگر، وراث چه اقدامي انجام خواهند داد و اصولاً چه مداركي براي صدور گواهي حصر وراثت مي بايست ضميمه ي درخواست گردد؟
ثانياً،در صورتي كه دفتر دادگاه جهت تكميل مدارك به متقاضي گواهي حصر وراثت اخطار نمايد اما متقاضي مراجعه نكند تكليف دادگاه در خصوص اين درخواست چه خواهد بود؟
۵ـ اگر ورثه صرفاً در تقسيم يك قطعه زمين سكوني توافق نداشته باشند واحد از وراث جهت روشن شدن وضعيت اين ملك بين ورثه به شما مراجعه نمايد شما چه اقداماتي را در چه مراجعي انجام خواهيد داد؟نتيجه اين اقدامات رادرفروض مختلف شرح دهيد.
۶ـ اولاً:تعارض در اسناد چگونه حاصل مي شود؟
ثانياً:مرجع تشخيص آن كدام است؟
ثالثاً:حقوق وراث دارنده سند مالكيت معارض مقدم را شرح دهيد.
رابعاً:تكليف نهايي تعارض چگونه روشن مي گردد؟
۷ـ شما بعنوان وكيل وراث چه اقداماتي را در چه مراجعي در خصوصي اجرائيه صادره نسبت به چك انجام مي دهيد؟
۸ـ اكنون اجراي ثبت با پيگيري بانك چه اقدامي را در خصوص آپارتمان صورت خواهد داد؟
۹ـ شرح دهيد آيا طلبكاران متوفي مي توانند درخواست توقيف مستمري فوت بازماندگان را در قبال طلب خود بنمايد؟
ب)آثار ثبت اسناد را شزح دهيد.
ج) مواردي كه آراء هيات نظارت قابل اعتراض در شوراي عالي ثبت است را بيان نماييد
۱- مدلول سند رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول درچه صورتي لازم الاجرا است ؟ ۱
۲- ادعاي مجعوليت سند رسمي درچه صورتي عمليات راجع به اجراي آن رامتوقف مي كند؟ ۱
۳- تعارض اسناد راشرح دهيدو مرجع تشخيص آن رانام ببريد؟ ۲
۴- موردي راكه اداره ثبت مي تواند سندمالكيت راباطل كند وتشريفات آن راشرح دهيد. ۲
۵- آيا تنفيذ ويا رد معاملات فضولي ازطرف قيم نسبت به سهم صغير كافي ونافذ است يا خير توضيح دهيد. ۲

مسائل
۶- آقاي الف مالك سه دانگ مشاع ازيكقطعه زمين قابل تقسيم كه درجريان ثبت مي باشد درخواست افراز سهم خودرااز اداره ثبت نموده است. ۳
- مواردي راكه بايد دردرخواست افراز قيد شود رابنويسيد
- اقدام واحدثبتي درقبال درخواست الف رابطوركامل بيان كنيد
- مراحلي راكه اقاي الف تا انجام افراز بايد طي كند رادرفروض متصوره بيان كنيد.

۷- آقاي الف باارائه يكفقره چك وگواهينامه برگشتي آن بمبلغ ۲۰۰ميليون ريال ازاداره ثبت درخواست صدور اجرائيه عليه آقاي ب صادركننده چك مينمايد اداره ثبت ازپذيرش درخواست الف بدين جهت كه درگواهينامه برگشتي چك بنام آقاي ج برگشت زده شده خودداري نموده ودرخواست ج رابراي اجراي چك لازم ميداند.۵
- آيا استدلال اداره ثبت درعدم پذيرش تقاضا از الف صحيح است توضيح دهيد
- درفرض صدور اجرائيه وتوقيف آپارتمان ب چناچه خانم د به شما مراجعه وباارائه يكبرگ مبايعه نامه عادي و سند رسمي وكالت بلاعزل ادعاي خريد آپارتمان ب رايكسال قبل از صدور اجرائيه نمايد آيا وكالت وي را ميپذيريد ؟ درصورت پذيرش چه اقداماتي راانجام خواهيدداد
- درفرض صدور اجرائيه درصورتي كه آقاي ب باداشتن مدارك عادي ادعاي پرداخت مبلغ چك را قبل از صدور اجرائيه داشته باشد چه اقداماتي را مي تواند انجام دهد.
- چنانچه آپارتمان موصوف داراي سندمعارض و سندثبت مقدم بنام ب باشد آيا اجراي ثبت مي تواند آن رادرقبال طلب توقيف وبه مزايده گذاشته وانتقال اجرايي دهد
- درفرض سند باثبت موخر بنام ب چطور توضيح دهيد واقدام اجراي ثبت رابنويسيد.

۸- آقاي الف كه پدرو قيم پسرمحجور خود ميباشد پس ازفوت محجور دادخواست مطالبه اجرت زمان قيمومت خودرا بطرفيت رئيس حوزه قضايي اقامه نموده است . ۴
- آيا تقديم چنين دادخواستي صحيح است توضيح دهيد
- درچه صورتي پدر سمت قيمومت پيدا مي كند؟
- چنانچه محجور فوت شده داراي چند ورثه كبير وچند ورثه صغير باشد آقاي الف براي مطالبه اجرت موصوف چه اقداماتي رامي تواند انجام دهد.
- درفرض حيات محجور آقاي الف براي مطالبه اجرت موصوف چه اقدامي بايدانجام دهد؟

۱-معاملات با حق استرداد چيست؟ مثالهايي را ذكر كنيد، اقدامات دفترخانه و اداره ثبت حسب مورد در خصوص اجراي اينگونه اسناد چيست؟
۲-آقاي الف به شما مراجعه نموده اظهار مي دارد كه در يك مجتمع آپارتمان ۳ واحده با ب و ج شريك بوده و هر يك هم در يك واحد آپارتمان تصرف و سكونت دارند لكن آقاي ب حاضر به تفكيك و يا تعيين تكليف ملك نمي باشد. آيا وكالت وي را مي پذيريد و در صورت قبول وكالت چه اقداماتي را انجام داده و نتيجه اين اقدامات چه خواهد بود؟
۳- در پرونده اي حكم بر ابطال سندي صادر شده كه نسبت به اين حكم فرجام خواهي شده است دادگاه صادر كننده حكم با درخواست محكوم له به استناد اينكه مطابق آئين دادرسي مدني فرجام خواهي مانع از اجراي حكم نمي باشد مراتب را به سازمان ثبت جهت ابطال سند اعلام مي كند، ليكن اداره ثبت مربوطه دستور دادگاه را اجرا ننموده و اقدامي صورت نداده است و در اين اثنا هم انتقالاتي در ملك صورت مي پذيرد.
حال پاسخ دهيد اقدامات دادگاه و يا ثبت محل صحيح مي باشد يا خير؟شرح دهيد.
۴- آقاي الف از اداره ثبت قزوين تقاضاي ثبت ملك خود را مي نمايد كه پس از پذيرش آن آگهي نوبتي منتشر ميگردد كه اعتراضاتي بدين شرح بعمل آمده است:
- آقاي ب در موعد مقرر قانوني نسبت به تقاضاي ثبت نامبرده اعتراض نموده ليكن در جلسه مقرر دادگاه حضور نيافته است.
- آقاي ج هم در موعد مقرر اعتراض نموده ليكن در اثناي رسيدگي دادگاه فوت نموده است.
- آقاي د در خارج از موعد مقرر اعتراض كرده است.
حال پاسخ دهيد
- آقاي الف براي تقاضاي ثبت ملك خود چه مداركي را بايد به اداره ثبت ارائه نمايد و اقدام اداره ثبت در اين خصوص در جهت پذيرش تقاضاي ثبت و انتشار آگهي چيست؟
- اقدام آقاي الف و دادگاه در خصوص اعتراض آقاي ب چيست؟ و آقاي ب در قبال اين اقدامات چه اقدامي مي تواند انجام دهد.
- اقدامات دادگاه در خصوص اعتراض آقاي ج چيست؟
- اعتراض آقاي د چه اثري داشته و چه اقداماتي در خصوص اين اعتراض بعمل مي آيد؟

ب- امور حسبي

۵- مطابق قانون امور حسبي اداره امور تركه متوفاي بلاوارث چگونه صورت مي پذيرد.
۶- فروش اموال غائب مفقود الاثر در چه مواردي جايز است؟
۷- چنانچه احد از وراث تركه را قبول و درخواست تصفيه تركه به دادگاه تقديم نمايد ، اقدام دادگاه در قبال چنين درخواستي چيست؟
۸- اعلام ورثه مبني براينكه مورث آنها فاقد دارايي مي باشد بمنزله رد تركه است يا خير؟شرح دهيد.
۹- در صورتي كه متقاضي انحصار وراثت با وجود ابلاغ دادگاه گواهان خود را حاضر ننمايد آيا دادگاه مي تواند گواهي گواهان را ازعداد دلايل خارج نمايد؟شرح دهيد
۱۰- آيا دادگاه مي تواند براي كسي كه بعلت كبرسن و ناتواني و عدم قدرت بر حركت عملاً از عهده امور خود بر نمي آيد به درخواست بستگانش تعيين امين نمايد؟
۱۱- چنانچه دادگاه شهرستان قزوين حكم حجر محجوري را صادر و براي وي قيم تعيين نموده باشد و متعاقباً اقامتگاه محجور و قيم به تهران تغيير يابد. مرجع صالح برسيدگي به درخواست رفع حجر مطابق قانون امور حسبي كدام دادگاه مي باشد؟شرح دهيد.
مسئله اول :در زمين داراي چند طبقه آپارتمان كه در مالكيت مشاعي چند نفر قرارداد براي تحصيل سند مالكيت تفكيكي ( با فرض قابليت افراز و تفكيك آن ) چنانچه يك يا بعضي شركاء همكاري و موافقت نداشته و يا در دسترس نباشند ، ساير مالكين مشاع از نظر قانوني چه بايد بكنند ، مراحل آنرا از ابتدا تا زمان تحصيل سند و مشخص شدن سهم افرازي هر مالك بطور مشخص توضيح دهيد . (
۲ نمره )
مسئله دوم : شخصي در سند شرطي وجه بدهكاري خود را به صندوق ثبت توديع نموده و قبض آن را به دفتر خانه ارائه كرده و سر دفتر سند شرطي را فسخ نمود اما بعدا در اثر تسامح سر دفتر و عدم اعلام فسخ به وثيقه گيرنده نامبرده مبادرت به صدور اجرائيه ، و ملك مذكور به مزايده فروخته شده و سند انتقال به برنده مزايده داده شده توضيح دهيد كه چگونه با پرداخت بدهي ، ملك مذكور مورد مزايده و انتقال سند به شخص ثالث گرديده است در وضعيت حاضر و ظهور اسناد معارض به چه صورت قابل حل مي باشد . (
۲ نمره )


قسمت دوم
سئوالات
۱-اگر سند انتقال رسمي مال غير منقولي كه سابقه ثبت در دفتر املاك را دارد در دفتر خانه اي بدون استعلام وضعيت ثبتي آن تنظيم شود و بعد از انتقال معلوم گردد ، ملك در رهن بانك بوده است ، راجع به معامله انجام شده از جهات زير توضيح داده شود :
الف-معامله باطل است يا غير نافذ ( توجيه شود )
ب- در فرض غير نافذ بودن سند تنظيمي ، اعتبار سند رسمي را دارد يا عادي است ؟
۲- سه مورد از مواردي كه با حكم دادگاه ممكن است سند مالكيت ابطال شود را مختصرا توضيح دهيد ؟
۳- در بعضي اسناد مالكيت مشاهده مي شود كه حدود ملك مذكور به علائم طبيعي
( از قبيل كوه يا تپه و غيره )
محدود گرديده كه حدود اربعه با مساحت زمين نيز هماهنگي ندارد و نتيجتا موجب اشكالاتي در اعتبار و بهره برداري از آن گرديده است كه اقدامات قانوني ديگر را طلب مي نمايد . اجمالا توضيح دهيد كه مشكل كار چه بوده و از چه طريق و چه مرجع و به چه صورت بايد انجام پذيرد. ( منظور از سوال توجيه عملكرد قانوني براي معتبر گرديدن سند رسمي مالكيت است .)
۴- نحوه اقامه دعوي براي وصول بدهيهاي مالي متوفي در حالتهاي زير به تفكيك توضيح داده شود :
الف
فقدان ورثه
ب- مجهول بودن ورثه
ج- رد تركه توسط كل ورثه
د- رد تركه توسط بعض ورثه
۵- اگر پدري كه ولايت فرزند صغير پنج ساله خود را منحصرا به عهده دارد محجور شود و بعد از دو سال از او رفع حجر گردد. توضيح دهيد در زمان حجر پدر و پس از رفع حجر او ، اداره امور صغير به عهده چه كسي خواهد بود .
۶- جهت تصديق انحصار وراثت چه مداركي بايد تهيه شود و كدام دادگاه صالح است و چنانچه تصديقي در موضوع وراثت صادر شود قابل تجديد نظر در مرجع تجديد نظر هست يا خير ؟
۷- تركيب هيات نظارت و شوراي عالي ثبت را بنويسيد و صلاحيت شوراي عالي ثبت را توضيح دهيد ؟
۸- سه اصطلاح ثبتي تفكيك ، افراز و تقسيم را توضيح دهيد ؟