سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
فرا رسیدن ماه ربیع الاول و ایام با سعادت میلاد آخرین پیام آور الهی، پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) مبارک.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3641
 بازدید امروز : 17
 کل بازدید : 4279218
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0/0781
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > اطلاعات حقوقی > نمونه سوالات اختبار > آئین دادرسی مدنی 

آيين دادرسي مدني :
به سوالات زير بر اساس موازين قانوني و حقوقي با استدلال پاسخ دهيد:
۱- با توجه به مفاد آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم و ساير قوانين آيا از دادگاههاي ايران در موارد مصرح در ماده هفتم آيين نامه، سلب صلاحيت گرديده است يا اينكه صلاحيت شوراها و دادگاهها در عرض يكديگر هستند؟ چنانچه دادگاههاي عمومي حقوقي به شايستگي شوراها (بر فرض نفي صلاحيت از دادگاهها )قرار عدم صلاحيت صادر كنند آيا روش حل اختلاف در هر دو مورد يكسان است يا متفاوت؟ اگر متفاوت است وجه تفاوت آن را شرح دهيد.
۲- با توجه به مفاد ماده ۴۳۳ قانون آيين دادرسي مدني اگر راي دادگاه بدوي در دادگاه تجديد نظر تاييد گردد، مرجع پذيرش دادخواست اعاده دادرسي اصلي، دادگاه بدوي است يا تجديد نظر، چرا؟
۳- اگر شما به عنوان وكيل خواهان عين مال موضوع تعهد و خواسته دعوي را در اجراي قرار تامين خواسته توقيف نماييد، بر فرض كه ارزش واقعي و معاملاتي خواسته توقيف شده حداكثر نه(۹) ميليون تومان باشد، چنانچه خوانده از دادگاه درخواست كند به جاي مال توقيف شده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان وجه نقد توديع كند، اولا اگر شما دادرس دادگاه باشيد نسبت به اين تقاضا چه خواهيد كرد؟ ثانيا به عنوان وكيل خواهان حق دخالت در تصميم دادگاه را داريد يا خير؟ ثالثا بر فرض كه به نوعي حق دخالت داشته باشيد آيا با اين تقاضاي خوانده موافقت مي كنيد يا مخالفت، چرا؟
۴- حكمي بر اساس شهادت شهود به نفع خواهان صادر و قطعي مي گردد. بعد از قطعيت حكم مشخص مي گردد كه شهادت شهود به دليل فقدان يكي از شرايط اصلي بي اعتبار است(مثل آنكه شهود اهليت قانوني را دارا نبوده و دادگاه نيز از اين مسئله غفلت نموده است)چنانچه خوانده محكوم عليه از شما مساعدت حقوقي درخواست كند، دعوي او را مي پذيرد يا خير، اگر مي پذيريد چه دعوايي مطرح مي نمائيد، با چه عنواني، دقيقا توضيح دهيد.

۱ دعوايي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي يك باب آپارتمان مقوم به ۵۰۰۰ ريال در دادگستري قم مطرح مي گردد خوانده دعوي قبل از اولين جلسه دادرسي با تقديم لايحه به تقويم خواهان ايراد نموده و ارزش ملك را دو ميليون ريال اعلام مي نمايد.
قاضي پرونده در اولين جلسه دادرسي با ايراد خوانده نسبت به تقويم خواهان مواجه مي گردد.
تكليف قاضي در برخورد با اين ايراد را شرح دهيد.

۲ تاجر ورشكسته دعوايي مالي به طرفيت خوانده مطرح نموده كه با ايراد خوانده دائر بر عدم اهليت خواهان منجر به صدور قرار رد دعوا مي گردد. بعد از صدور قرار مذكور دوره ورشكستگي خواهان خاتمه مي يابد و متعاقب آن در مهلت قانوني نسبت به قرار رد دعوا تجديد نظر خواهي مي گردد.
با توجه به اين كه جهتي كه منجر به صدور قرار شده است در موقع رسيدگي تجديد نظر وجود ندارد قرار معترض عنه نقض يا تاييد خواهد شد؟

۳ طرفين دعوايي كه موضوع آن مال غير منقولي است كه در يزد قرار دارد توافق مي نمايند تا دعواي خود را در دادگستري قم مطرح نمايند.
با توجه به اين كه توافق نامه طرفين پيوست دادخواست است آيا دادگاه قم صلاحيت رسيدگي به اين دعوا را دارد يا خير؟
وجود يا عدم وجود اقامتگاه هر يك از طرفين يا هر دو طرف در شهر قم چه تاثيري در اتخاذ تصميم دادگاه مي تواند داشته باشد؟
۴ در دعاوي غير منقول مبناي محاسبه و پرداخت هزينه هاي تكليفي وكلاي دادگستري (تمبر) تقويم خواهان است يا ارزش معاملاتي املاك؟

۱ در دعوائي كه خواسته آن مطالبه وجه چك به مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰ريال است. در صورتي كه قرار رد دعوي صادر شود هزينه دادرسي مرحله تجديد نظر چقدر است؟
۲ بيعنامه اي بين دو نفر تنظيم مي شود و در آن قيد مي شود كه ثمن معامله طبق نظر داور مرضي الطرفين ۲ تا ۵ در صد كمتر از قيمت كارشناسي تعيين مي كند. اينك به نظر شما راي داور قانونا صحيح و قابل اجراست يا خير؟ مستدلا پاسخ دهيد.
۳ آيا صدور راي غيابي از دادگاه تجديدنظر به نحوي كه قابل واخواهي و رسيدگي مجدد در همان دادگاه باشد قابل تصور است يا خير؟ چگونگي را توضيح دهيد.
۴ ۱ در دعوائي قرار رد دعوي صادر شده در حاليكه خواهان و خوانده در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نبوده و لايحه هم نداده اند و اخطاريه ها هم ابلاغ واقعي نشده آيا چنين رائي قابل واخواهي هست يا خير؟ توضيح دهيد.
۴ ۲ حال اگر بعد از نقض قرار مزبور حكم بر بي حقي خواهان دعوي صادر شود و خواهان در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نبوده و لايحه هم نداده و اخطاريه ها ابلاغ واقعي نشده آيا چنين حكمي قابل واخواهي مي باشد يا خير؟ توضيح دهيد.
۵ راي دادگاه بدوي در دعوائي بر محكوميت خواهان صادر مي شود و اين راي در مرحله تجديد نظر عينا تائيد مي شود. مرجع صالح برا ي اعاده دادرسي كجاست و آيا راي دادگاه پس از رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي قابل واخواهي و يا تجديدنظر و يا فرجام مي باشد يا خير؟
۶ دادگاه بدوي به ضرر جالب ثالث قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث را همراه با حكم راجع به اصل دعوي صادر مي نمايد، محكوم عليه(جالب ثالث) هم راجع به اصل محكوميت خود و هم راجع به قرار رد درخواست جلب ثالث تجديدنظر خواهي مي نمايد. آيا دادگاه تجديدنظر پس از فسخ قرار مزبور مي تواند همراه با دعواي اصلي ماهيت به دعواي جلب ثالث هم رسيدگي كند يا اينكه بايد پس از نقض قرار مزبور رسيدگي را به دادگاه بدوي محول نمايد؟
۷ يك نمونه از دعوايي را نام ببريد كه با آنكه قابل تجديدنظر است قبل از قطعيت و حتي عليرغم تجديدنظر خواهي قابل اجراست.
۸ خواسته دعوي خلع يد از ملك غير منقول است. ضابطه دريافت هزينه دادرسي و ملاك قابل تجديدنظر و فرجام بودن راي صادره چيست و آيا بهاي خواسته از طرف خوانده قابل اعتراض است يا خير و شرايط اعتراض به آن چيست؟
۹ در چه موردي قرار سقوط دعوي صادر مي شود و آثار آن چيست؟
۱۰ خواهان خواسته خود را مطالبه سهم الشركه اعلام مي كند و به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت.... به لحاظ اينكه در زمان تقديم دادخواست مبلغ آن معلوم نيست ۲۰۰۰ ريال تمبر هزينه دادرسي الصاق مي كند. آيا درخواست قرار تامين خواسته پذيرفته مي شود يا خير؟ توضيح دهيد.
۱-الف ) با مراجعه به دفتر وكالت شما اظهاري دارد يك قطعه زمين به شماره ثبتي ۱۸۹/۸۷ واقع در بخش ۲ بوشهر ، يك قطعه زمين فاقد سابقه ثبتي در اهرم ويك دستگاه خودروي سواري بنز مدل ۲۰۱۰ را في المجموع به مبلغ پنج ميليارد ريال از آقايان احمد ومحمود خريده است كه هردومالك مشاعي املاك فوق مي باشند هم اكنون با مراجعه به ايشان ؛ آنها حاضر به انتقال املاك مذكور نمي باشند وادعاي پرداخت باقي مانده مبلغ قراردادي كه يك ميليارد ريال مي باشد را نموده اند ودعوايي درهمين خصوص در اقامتگاهم شهر گناوه از بابت مطالبه يك ميليارد طرح كه تحت كلاسه ۸۹۰۰۱۲۰ ش ۱ در حال رسيدگي مي باشد وتاريخ اولين جلسه رسيدگي آن نيز ۱/۱۱/۸۹ تعيين شده است به فرض پذيرش وكالت ايشان :
اولاً : چه دعوايي ودر چه مرجعي اقافه مي نمائيد ؟(
۲نمره)
ثانياً : خواسته خودرا چگونه تقويم مي نمائيد وموكل شما چه ميزان هزينه دادرسي وبه چه ترتيب پرداخت مي كند ؟ (
۲نمره)

ثالثاً چنانچه دعوايي براي موكل خود طرح نكرديد درجلسه دادرسي پرونده
۸۹۰۰۱۲۰ ش ۱ گناوه چه دفاعي وبه استناد به چه قانوني براي موكل انجام مي دهيد ؟ (۲نمره)

۲-الف ) بامراجعه به شما اظهاري دارد كه وكيل زوجه وي در دادخواستي كه براي اخذ گواهي عدم امكان سازش طرح كرده است وي را فردي فاقد شخصيت متعادل وغير متعهد به اصول اخلاقي معرفي كرده است واين عبارات را دردادخواست خود صراحتاً به وي منتسب كرده است چنانچه شما در مقام داديارانتظامي كانون وكلاي دادگستري مي باشد آيا تخلفي را متوجه اين وكيل مي دانيد يا خير؟ ودرصورت وجود تخلف چه مجازاتي را براي وي درخواست مي نمائيد ؟(۴نمره)
۳-الف) بامراجعه به شما اظهار مي دارد مبلغي وجه نقد از شخصي به نام يونس طلبكار مي باشم كه سررسيد چك وي ۱۲/۱۲/۸۹ مي باشد وي هم اكنون قصد عزيمت به انگلستان واقامت دائم در آن كشور را دارد ودرحال فروش اموال خود مي باشد شما وكالت ايشان را مي پذيرد ودراين خصوص
اولاً : وكالت وي را مستند به چه قانوني قبول كرده ايد ؟ (
۲نمره)
ثانياً : چه اقدامي يا اقداماتي جهت احقاق حقوق موكل خود انجام مي دهيد ؟(
۲نمره)
۴-شخصي بامراجعه به شما اعلام مي دارد كه حكمي كه در مورخه ۲۰/۷/۸۸ به محل كار اينجانب كه ۶ماه قبل از ين تاريخ بعلت بيماري جنون ادواري خودم تعطيل بوده است ابلاغ گرديده است امروز ۲۲/۸/۸۹ بامراجعه به آنجا متوجه شده ايم كه چكي را كه در سال ۸۷ به آقاي الف داده بوده ام وبعداً پول آنرا نقداً به حسابش واريز كرده ام ايشان با ظهرنويسي به «ب » منتقل كرده است و«ب» موفق به اخذ راي عليه اينجانب درخصوص پرداخت آن شده است شما وكالت وي را مي پذيرد حال :
اولاً : شما باشخص مذكور قرارداد وكالت امضاء مي كنيد ؟ (
۲نمره)
ثانياً : درصورت طرخ دعوا عليه چه شخص يا اشخاصي وچه نوع دعوايي وبه چه دليل يا ادله اي طرح مي نمائيد؟(
۴نمره)
آئين دادرسي مدني
۱ـ تفاوت دعوي خلع يد با دعوي تخليه چيست و مثال بزنيد.
۲ـ اگر طرف دعوي افراد غير محصور باشند ابلاغ دا دخواست به چه صورت انجام مي شود يك نمونه دعوي مثال بزنيد كه طرف دعوي غير محصور است.
۳ـ ايراد عدم توجه دعوي را توضيح دهيد و مثالي بزنيد و بنويسيد چه كسي و تا چه زماني مي تواند ايراد كند؟
۴ـ فرق حكم و قرار چيست و آثار هركدام در مرحله بدوي و تجديدنظر را بنويسيد
۵ـ در چه مواردي عين اظهارات اصحاب دعوي بايستي در صورتجلسه دادگاه نوشته شود؟

۶ـ خانم الف دادخواستي بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي پلاك ثبتي ۱۲ فرعي از ۴ اصلي بخش ۲ قزوين مقوم بر سه ميليون تومان عليه همسرش تقديم و چنين توضيح مي دهد كه برابر سند ازدواج مهريه وي پلاك ثبتي مرقوم كه به عنوان رستوران در زمان ازدواج و اكنون در تصرّف شوهرش است قرار داده شده ولي تاكنون سند رسمي پلاك مذكور بنام وي نشده است؛تقاضاي صدور حكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي پلاك مرقوم را نموده است با استدلال و مستند به قانون و آراء وحدت رويه پاسخ دهيد:
۱)آيا خوانده،مي تواند به بهاء خواسته اعتراض كند؟
۲)اگر خوانده مقيم رشت باشدكدام دادگاه،صالح به رسيدگي است؟چرا؟
۳)اگر خوانده در جريان رسيدگي فوت كند دادگاه چه تصميمي مي گيرد؟
۴)در جلسه اول رسيدگي خواهان مطالبه نفقه ايام گذشته و در جلسه ي بعدي اجرت المثل ايام تصرف را به خواسته خود اضافه مي نمايد دادگاه چه تصميمي بايد بگيرد؟

۵)دادگاه حكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي صادر نموده و در نامه صادره به خوانده ابلاغ و وي در ذيل آن مي نويسد اعتراضي ندارم ولي قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر دا دخواست تجديدنظر خواهي تقديم مي نمايد آيا تجديدنظر خواهي وي قانوناً قابل پذيرش است؟چرا؟
۶)ايا محكوم عليه مي تواند از راي،فرجام خواهي كند؟چرا؟شرايط آنرا بنويسيد.
۷)پس از قطعيت حكم محكوم عليه به شما مراجعه و اعلام ميكند قراردادي بدست آورده كه طي آن با همسرش توافق نموده كه در قبال ملك موضوع مهريه ده ميليون تومان به زوجه بپردازد و مالكيت ملك بنام وي باقي بماند،شما به عنوان وكيل چه اقدامي براي زوج مي توانيد انجام دهيد؟
۸)در صورتيكه حكم صادره قطعي شودو مرجع صدور حكم دادگاه رشت باشد اجراي حكم با كدام مرجع است؟محل وقوع ملك،يامحل دادگاه صادركننده راي؟
۹)دفترخانه تنظيم كننده سند از دادگاه سوال نموده چون محل تجاري است آيا تنظيم سند شامل حق سرقفلي نيز مي گردد؟
الف:پاسخ دهيد مرجع صالح پاسخ به سوال مذكور دادگاه رشت است يا قزوين؟چرا
ب:دادگاه به سوال دفترخانه چه پاسخي بايد بدهد؟استدلال كنيد.
۱-نحوه ابلاغ قانوني واقعي را توضيح دهيد و مثال بزنيد و بنويسيد ابلاغ قانوني در چه صورتي معتبر است.۵/۱

۲- آيا خوانده دعوي مي تواند از دادگاه تقاضاي تامين نمايد؟توضيح دهيد و موارد استثنا را بنويسيد.۵/۱

۳-زوجه فوت نمود و وراث وي در خواستي بخواسته مطالبه يكصد ميليون ريال مهريه وي عليه زوج تقديم مي نمايد رسيدگي به دعوي مذكور در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا دادگاه عمومي خانواده؟ چرا؟

۴-يك نمونه تقاضاي صدور دستور موقت با ذكر موضوع تقاضا و رعايت شرايط قانوني تنظيم نموده و نحوه اجراي آن را توضيح دهيد.۵/۱

۵-الف دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال عليه ب و ج به محاكم عمومي قزوين تقديم نموده در جريان رسيدگي يكي از خواندگان فوت مي كند تكليف دادگاه چيست؟۵/۱

۶-الف و ب متضامنا در مرحله بدوي محكوم به پرداخت ۲۰۰ ميليون ريال گرديده اند. نحوه پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديد نظر چگونه است؟اگر الف معسر شناخته شود آيا ب بايستي هزينه دادرسي را بپردازد؟۵/۱

۷-دو مورد از مواردي كه بايستي اختيار وكيل در وكالتنامه تصريح شود و دو مواردي از مواردي كه توكيل در آن ممنوع است را بنويسيد.۵/۱

مسائل
۸-الف تقاضاي خلع يد از يك باب ساختمان مسكوني عليه ب را به محاكم عمومي قزوين تقديم مي دارد و دادگاه حكم به رد دعوي الف صادر مي كند پس از تجديد نظر خواهي و تبادل لوايح دادگاه تجديد نظر جلسه رسيدگي تعيين و تجديد نظر خوانده در جلسه حاضر و دفاعيات خود را مطرح مي نمايد دادگاه تجديدنظر ضمن نقض حكم بدوي حكم بر خلع يد از يك باب ساختمان مسكوني را صادر مي كند پس از صدور اجراييه و گذشت مهلت قانوني مامور اجرا براي اجراي حكم به محل مراجعه مي كند و ملاحظه مي نمايد كه طبقه اول ساختمان بصورت تجاري مورد استفاده ب است ب مدعي مي گردد حكم تجديد نظر به وي ابلاغ نشده و اجرائيه مربوط به خلع يد از ساختمان مسكوني مي باشد و ارتباطي به طبقه اول كه تجاري است ندارد.۵/۱

- آيا عدم ابلاغ حكم تجديدنظر مي تواند مورد بي اعتباري اجرائيه باشد؟ چرا؟
- تكليف مامور اجرا در خصوص خلع يد از طبقه تجاري چيست؟

۹-رضا دادخواستي به خواسته مطالبه وجه يك فقره سفته به مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال عليه قاسم به محاكم عمومي قزوين تقديم مي كند عليرقم عدم ابلاغ وقت رسيدگي قاسم در جلسه حاضر با ارائه يك برگ فتوكپي رسيد مدعي مي گردد كه رضا وجه سفته را دريافت نموده ولي سفته را به وي عودت نداده است رضا تقاضاي ارائه اصل رسيد را مي نمايد قاسم اعلام مي كند اصل رسيد مفقود شده است رضا تقاضاي خروج رسيد را از عداد دلايل خوانده نمود دادگاه حكم به محكوميت قاسم به پرداخت وجه سفته صادر مي كند حكم صادره در تاريخ ۱/۲/۸۶ به قاسم ابلاغ قانوني مي گردد و وي بدون تجديدنظر خواهي در تاريخ شنبه ۲۳/۲/۸۶ فوت مي كند
- آيا حكم صادره قطعي گرديده چرا؟
۱
- در صورتي كه حكم قابل تجديد نظر باشد چه كساني مي توانند تجديد نظر خواهي نمايند و مهلت تجديد نظر خواهي از چه تاريخي شروع مي شود؟
۱
- چنانچه اصل رسيد پس از صدور حكم پيدا شود تجديدنظرخواهان مي توانند در مرحله تجديد نظر با وصف خروج رسيد از عداد دلايل رسيد را ارائه و به آن استناد كنند. چرا؟
۲

۱۰-منوچهر دادخواستي بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب منزل مسكوني مقوم به ۵۰ ميليون ريال عليه كاظم به محاكم عمومي قزوين تقديم مي نمايد عليرغم ابلاغ قانوني كاظم در جلسه رسيدگي شركت نمي كند دادگاه كاظم را به تنظيم سند رسمي شش دانگ منزل مسكوني محكوم مي نمايد
- حكم صادره در چه صورتي قطعي است؟
۱
- در صورتي كه بلافاصله پس از قطعيت حكم كاظم به شما مراجعه نمايد چه اقداماتي براي وي انجام مي دهيد تمامي مواردي كه بعنوان وكيل مي توانيد براي كاظم انجام دهيد بيان و تجزيه و تحليل نموده و نظر نهايي خود را بنويسيد.
۳
۱- امور حسبي را تعريف كنيد و مثال بزنيد و بنويسيد خصوصيت مهم امور حسبي در ارتباط با آيين دادرسي مدني چيست؟(۲ نمره)
۲- الف خانه اي را كه درقزوين واقع است به ب و ج كه به ترتيب ساكن رشت و تهران هستند به نسبت چهار دانگ و دو دانگ انتقال مي دهد قسمتي از ثمن معامله به ذمه خريداران باقي مي ماند، الف به شما مراجعه مي نمايد و اعلام مي كند ب و ج از پرداخت طلب وي امتناع مي كنند. اگر شما وكيل الف باشيد چه اقداماتي انجام مي دهيد و دادگاه صالح به رسيدگي كجا است و چرا؟(۲ نمره)
۳- منظور از ايراد صلاحيت ذاتي و نسبي چيست و موعد آنرا بيان كنيد و مثال بزنيد و بنويسيد اگر دادگاه بدوي فاقد صلاحيت نسبي باشد دادگاه تجديد نظر چه تصميمي مي گيرد.(۲ نمره)
۴- اعتراض ثالث چيست و شرايط و موعد آنرا توضيح دهيد و بنويسيد آيا در اعتراض ثالث مي توان به بها خواسته اعتراض نمود؟چرا؟(۲ نمره)
۵- حسن درخواستي بخواسته مطالبه مبلغ ده ميليون ريال به استناد يك فقره سفته تقديم نموده اگر شما وكيل خوانده باشيد:
الف- در جلسه اول چه اقدامي مي نمائيد؟(
۵/۰ نمره)
ب- چنانچه اصل سفته از سوي خواهان ارائه نشود دفاع شما چيست.(
۱ نمره)
ج- اگر موكل شما در جلسه رسيدگي اعلام كند رسيد پرداخت وجه سفته را دارد ولي همراه نياورده شما چه اقدامي مي نمائيد اگر وكيل خواهان بوديد و خوانده رسيد را ارائه مي نمود و موكل شما حضور نداشت چه اقدامي مي كرديد؟(
۱ نمره)
د- اگر خواهان در جلسه اول به استناد يك برگ رسيد عادي خواسته خود را پنج ميليون ريال افزايش دهد چنانچه افزايش خواسته مورد قبول دادگاه واقع شود دفاع شما چيست؟(
۵/۱ نمره)
۶- محمد به دفتر شما مراجعه مي نمايد و قرارداد اجاره اي را ارائه مي كند كه بر اساس آن يك باب مغازه براي شغل گل فروشي به مدت يكسال تا پايان اسفند ۸۵ به قاسم اجاره داده شد. در قرارداد قيد شده سرقفلي پرداخت نگرديده و مستاجر حق تغيير شغل را ندارد همچنين فوقاني مغازه كه بصورت يك آپارتمان است به عنوان مسكوني با همان مدت به قاسم جهت سكونت اجاره داده شده. محمد اعلام مي كند عليرغم انقضاء مدت اجاره قاسم مغازه و آپارتمان را تخليه نمي كند وتبديل به اغذيه فروشي نموده و ۳ ماه اجاره بهاي مغازه و ۴ ماه اجاره بها آپارتمان را نپرداخته است. اگر شما وكيل محمد باشيد چه اقداماتي جهت احقاق حق وي انجام مي دهيد. مرجع رسيدگي و قابليت اعتراض و تجديد نظر نسبت به راي صادره مرجع صالح را بيان كنيد. (۴ نمره)
۷- الف دادخواستي بخواسته مطالبه اجرت المثل به مبلغ ده ميليون ريال عليه ب تقديم مي نمايد و دادگاه بدوي ب را به پرداخت دويست و پنجاه هزار تومان محكوم مي كند و نسبت به الباقي حكم رد صادر مي نمايد.
۱- اگر شما وكيل الف بوديد چگونه دادخواست مي داديد؟(۱ نمره)
۲- آيا راي صادره قابل تجديد نظر مي باشد يا خير؟ چرا؟(۱ نمره)
۳- اگر بخواهيد از طرف الف تجديد نظر خواهي كنيد خواسته دعوي تجديدنظر را بنويسيد.(۱ نمره)
۸- برابر ماده ۳۴۹ قانون آيين دادرسي مدني مرجع تجديد نظر فقط به آنچه كه مورد تجديد نظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد توضيح دهيد در چه مواردي دادگاه تجديدنظر مي تواند به امري كه در مرحله نخستين مورد حكم واقع نشده رسيدگي و حكم صادر كند. (۱ نمره)